جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

ارتباط بین تفكر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫ آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران

  چکیده

  مقدمه: در سالهای اخیر منابع استرس‫زا و محیط‫های نامساعد رو به افزایش است. با توجه به شغل پر استرس پرستاری و مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامل حمایتی در این حرفه، هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین تفكر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.

  روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن در بیمارستانهای شهر کرمانشاه بود، 210 نفر به روش تصادفی خوشه‫ای چند مرحله‫ای انتخاب شدند. نمونه‫ها به وسیله پرسشنامه‫های تفكر منطقی Kember، مقیاس خوش‫بینی ASQ، تاب‫آوری CD-RIS و نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی RSPWB، مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها: نتایج نشان داد بین تفکر منطقی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت، بین بهزیستی روانشناختی و تاب‫آوری رابطه مثبت و بین خوش‫بینی با بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (0.01>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای تاب‫آوری و خوش‫بینی پیش‫بینی کننده‫های مناسبی برای متغیر بهزیستی روانشناختی بودند و این دو متغیر با هم 29.7 درصد از تغییرات بهزیستی روانشناختی را تبیین می‫کنند (0.01>p).

  نتیجه گیری: بهزیستی روان‫شناختی متاثر از عوامل شخصیتی از جمله تاب‫آوری و خوش‫بینی فرد می باشد، از طرفی مؤلفه‌‌ای مهم در سلامت حرفه‌ای آنان است و برای مراقبت مؤثر از بیماران ضروری است و از آنجا که مهم‫ترین جنبه آموزش پرستاری آموزش عملی است و یادگیری پایدارتری را به دنبال دارد لذا ضرورت رشد و توسعه تفكر منطقی، تاب‫آوری و خوش‫بینی به عنوان عوامل موثر بر بهزیستی روان‫شناختی در آموزش پرستاری به خصوص در آموزش عملی بیشتر محسوس است.

  کلمات کلیدی:  تفكر منطقی، خوش‫بینی، تاب‫آوری، بهزیستی روانشناختی

   


  این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 1 شهريور 1395
  منبع
  برچسب ها : بهزیستی ,روانشناختی ,خوش‫بینی ,تاب‫آوری ,تفكر ,منطقی، ,بهزیستی روانشناختی ,تفكر منطقی، ,آموزش عملی ,آموزش پرستاری ,رابطه مثبت ,تفكر منطقی، خو ,
  ارتباط بین تفكر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫ آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 3 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر